Make your own free website on Tripod.com

 

Fotowedstrijd - 'Tuinvijvers' - op de  
 "Dag van de Aquariaan"
:


BBAT-West zal een fotowedstrijd organiseren op de "Dag van de Aquariaan" 
(7 en 8 september 2002 te Torhout) 
met als thema "Tuinvijvers"
Het is de bedoeling dat geïnteresseerden mooie foto's toesturen van tuinvijver(s). 
Voor deelname moet een inschrijvingsprijs van 1 euro betaald worden per foto. 
De foto's zouden opgehangen worden op de "Dag van de Aquariaan"
De beste foto zou gekozen worden door de deelnemers van bondsdag van BBAT
 (7 september 2002 te Torhout). 
De eigenaar van de gekozen foto ontvangt de helft van de ingelegde gelden 
(dus zijn er 500 foto's dan krijgt de winnaar 250 euro). 
Mogen wij vragen dit uitvoerig aan te kondigen in uw ledenblad.

 


 

Sorry, uw browser ondersteunt geen Java(tm).

 

 

 

Fotowedstrijd reglement :

- Met deelname, gaat men automatisch akkoord met het wedstrijd reglement.
- De foto's dienen opgestuurd te worden naar 
     Arséne Vanheuverswijn 
     Ardooisesteenweg 54
     8800 ROESELARE 
     (tel 051/20.67.31). 
- De foto's kunnen toegestuurd worden tot 3 september 2002.
- De foto moet een minimum formaat hebben van 18 cm op 12 cm en mag een opname zijn van : 
     tuinvijvers, 
     tuinvijver fauna en flora (zoals bvb vissen, tuinvijverplanten), 
     detailopnames ( zoals bvb watervalletje of tuinvijverplanten).
- Op de achterzijde van de foto dient de naam en het volledig adres van de eigenaar geschreven te worden en de vermelding of de foto digitaal genomen is of niet.
- Er mogen meerdere foto's per deelnemer ingezonden worden (wel 1 euro inleg per foto)
- De inschrijvingen gebeuren best gezamenlijk per vereniging of per federatie. 
- Individuele deelnemers zijn ook toegelaten.
- De inschrijvingsgelden kan men storten op rekeningnummer 465-0110661-16 of afgeven aan 
     Arséne Vanheuverswijn (adres zie hierboven) of 
     Lucien Surmont Prins Albertlaan 60 8870 Izegem (051/30.75.47) of 
     Joris Diopere Leiestraat 2A 8820 Torhout (tel 050/21.19.73). 
- Elke inzending moet door de deelnemer gemaakt zijn.
- De beste foto zal gekozen worden door de deelnemers aan de bondsdag van BBAT op 07/09/02 (1 stem per deelnemer).
- Is er meer dan één winnaar dan zal de helft van het ingelegde bedrag gedeeld worden door het aantal winnaars.
- Inzenders verlenen hun toestemming voor publicatie van hun foto in aquariumbladen, boeken, website van BBAT-West, aquariumbeurzen of tentoonstellingen. (Eventueel uit te brengen CD-Rom)
- Ingezonden foto's worden niet teruggestuurd (kunnen wel terug opgehaald worden na de "Dag van de Aquariaan"). 

 

Aanbod :
Voor deze wedstrijd bestaat er de mogelijkheid om van uw negatieven foto's te laten afdrukken bij Arséne Vanheuverswijn. 
De afmetingen van die foto's zijn 18cm op 24cm voor een suplementaire prijs van 1,5 euro per foto. 
De inzendingen dienen wel te gebeuren per vereniging. 
De foto's zullen pas gemaakt worden na het storten van het geld op rekeningnummer van BBAT-West :465-0110661-16.

 

Ga terug naar de beginpagina  "Dag v/d Aquariaan"